Gallego


08.01.2021 – Curso Preparación do Celga 3 e 4

Preparación para os exames Celga 3 e 4. Recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos en tres bloques: Lingua e comunicacion: funcións comunicativasLingua e sistema: coñecemento do códigoLingua, cultura e sociedade: contidos socioculturaisOs Celga permiten certificar o coñecemento que unha persoa ten do galego para os efectos […]

La entrada 08.01.2021 – Curso Preparación do Celga 3 e 4 se publicó primero en INTECCA Comunicación.